Օնիկ Օհանյան

Օնիկ Օհանյան

September 5, 2009 00:00

Խնձորուտի միջնակարգ դպրոց   7

Վայոց ձոր, Խնձորուտ 8 փող,տուն 20

December 23, 2022 07:54

119
Բարև սիրելի Ձմեռ պապ։ Խնդրում եմ նվեր բերես իմ փոքր եղբորը վանդակով թութակ և զարգացնոց խաղեր։