Օհան Օհանյան

Օհան Օհանյան

January 9, 2016 00:00

Խնձորուտի Միջնակարգ   2-րդ

Վայոց ձորի մարզ գյուղ Խնձորուտ տուն 27, 8-րդ փողոց

December 23, 2023 16:30

308
Բարև սիրելի Ձմեռ Պապ, քեզ գրում է 2-րդ դասարանցի Օհանը: Ես ապրում եմ Սահմանամերձ Խնձորուում:Ես խնդրում եմ,որ ինձ բերես մեծ հեծանիվ, իսկ ես խոստանում եմ լավ սովորել և ծնողներիս լսել:♥️
Երեխան նկար չի բեռնել: