...
December 9, 2013 21:37
 ...
December 9, 2013 21:21
...
December 8, 2013 22:25
...
December 4, 2013 00:00
«ԲԱՐԻ ՁՄԵՌ ՊԱՊ» ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ Ծրագրի նկարագրությունը «Բարի Ձմեռ Պապ» ծրագիրը բարեգործական ծրագիր է, որը հիմնադրվել է 2008 թվականին և իրականացվում է «Համաչափ Զարգացում» Համայնքային զարգացման հասարակական կազմակերպության կողմից: Այն ուղղված է Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող խոցելի խմբերի, հատկապես՝ հաշմանդամ, ծնողազուրկ, սահմանամերձ գյուղերում բնակվող և սոցիալական ծանր դրության մեջ գտնվող երեխաներին:  Ծրագրի «2017-2018» փուլը նախատեսվում է...
December 4, 2013 00:00